Deelauto in Brienenshof?

Begin juli 2024 was er een overleg met een aantal wijkbewoners over een mogelijke deelauto in onze wijk. De initiatiefnemers gaan nog wat verder uitzoeken over de rechtsvorm. Een gedachte is om een coöperatie deelauto overbetuwe op te richten, waaronder dan diverse initiatieven kunnen hangen.

Gedacht wordt verder aan twee cirkels: een binnencirkel met mensen die regelmatig gebruik willen maken van de auto en die een inleg betalen van bv. 1.000 of 1.500 euro, waarmee we zekerheid kunnen geven aan de leasemaatschappij én een buitencirkel van mensen die incidenteel gebruik willen maken van de auto en daarvoor dat een hogere kilometerprijs betalen.

Er worden enkele scenario’s uitgewerkt voor een plug-in hybride auto (klein type en middenklasser) en in overleg met een leasemaatschappij (waarschijnlijk Direct Lease) een prijskaartje laten berekenen bij bv. 15.000 of 20.000 km per jaar. Verder hebben we wat gebrainstormd over regels en afspraken. Ook die moeten nog op papier worden gezet.

Omdat een aantal aanwezigen aangaf dat ze nog niet nu, maar pas over bv een jaar te willen instappen, zijn we nog op zoek naar enkele andere deelnemers. In het najaar verwachten we e.e.a. verder te hebben uitgezocht en met een concreet voorstel te kunnen komen.


Zie ook het artikel uit de Volkskrant van 9 juli 2024.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *