17 januari 2024 Subsidie aangevraagd voor verkenning ‘Wijk van de Toekomst’

De gemeente Overbetuwe heeft samen met Woningstichting Heteren, Samen Driel Duurzaam en Stichting Brienenshof Duurzaam subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland voor het programma ‘Wijk van de Toekomst’. Hiermee willen we een eerste verkenning starten naar de verdere verduurzaming, zoals isoleren en aardgasvrij verwarmen van woningen. De subsidie is aangevraagd voor de Vogelbuurt & kern Driel en Brienenshof & omgeving in Elst.

De komende jaren wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn en welke concrete vervolgstappen we willen zetten. Het proces ligt hierbij nog niet vast en is de uitkomst nog blanco. “Dat is nodig om een goede, eerlijke en vooral gezamenlijke verkenning te kunnen doen. Vooral de stem van inwoners is hierin erg belangrijk”, vindt wethouder Rik van den Dam.

Begeleiding onderzoek
De subsidie wordt de komende twee jaar vooral voor een begeleider van het proces gebruikt. Die krijgt onder andere de taak om alle partijen die betrokken of van belang zijn bij elkaar te brengen. De weg naar een duurzame toekomst vraagt vele grote maar vooral kleine stappen. Het eindresultaat moet een gezamenlijk plan zijn dat laat zien wat nodig is om de wijk in Driel (Vogelbuurt & kern) en Elst (Brienenshof & omgeving) te verduurzamen.

Leren en kennisdelen
We bruisen van de energie. Samen willen we stappen vooruitzetten naar een nieuwe toekomst. Binnen het provinciale programma Wijk van de Toekomst is er ook veel aandacht voor kennisuitwisseling tussen wijken. Juist door van elkaar te leren en kennis en ervaring te delen, binnen de wijk en met andere wijken, willen we tot een goed gezamenlijk eindresultaat komen. Want alleen met elkaar kunnen de vervolgstappen worden bepaald.

Meer dan alleen groene energie
De ‘Wijk van de Toekomst’ draait om meer dan alleen een plan gericht op een ander manier van verwarmen en het gebruik van groen opgewekte stroom. Het gaat bijvoorbeeld ook om duurzaam vervoer (elektrisch rijden, meer gebruik van openbaar vervoer, etc.), het netwerk van kabels, leidingen etc. dat onder de grond ligt, het groen inrichten van onze leefruimte en de sociale samenhang.

Heldere basis
Om ervoor te zorgen dat iedereen met eenzelfde basis van start gaat zijn een er een aantal richtlijnen opgesteld.  Zo werken we op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. De uitgangspunten rondom verduurzaming zijn: energie besparen, meer groene energie verbruiken en het besparen van kosten. Uiteindelijk wil de overheid dat we aardgasvrij worden. We bepalen hierbij zelf de spelregels en kiezen op een moment dat het de inwoners goed uitkomt. Iedereen moet mee kunnen doen. Het gaat om de eigen omgeving, dus zelf oriënteren op de eigen toekomst.

Interesse of meer informatie
Wilt u meer weten over de ‘Wijk van de Toekomst’? Neem dan contact met ons op via info@brienenshofduurzaam.nl of kijk op www.brienenshofduurzaam.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *